• rsz_easy_box_270-1
  • rsz_easy_box_270-2

 

Wydajność: ponad 120 wzorów kodów FEFCO + ponad 40 specjalnie opracowanych wzorów

Prędkość produkcji:
a/ pojedynczy karton: do ok. 350 ark./h;
b/ kilka kartonów w jednym przejściu: do ok./ 1.000 ark./h i więcej, w zależności od konstrukcji

Wymiary arkuszy i grubości: do szerokości 2.700 mm, długości 10.000 mm i 16mm grubości, Tektury 3,5 i 7-mio warstwowe,

Rentowność/elastyczność: od 1 kartonu/zamówienie

Produkcja J-I-T: produkcja z resztek arkusza: dzięki temu, że nieobrabiana część arkusza pozostaje nienaruszona można ją użyć do dalszej produkcji

Druk jako osobna sekcja.

 

Opis działania (podajnik manualny)

  • Ręcznie wprowadzony arkusz do maszyny, przechwytywany jest przez wał pociągowy, a następnie automatycznie, z dużą prędkością i dokładnością transportowany i pozycjonowany za pomocą servonapędu.
  • Poszczególne operacje obróbki wykonywane są za pomocą narzędzi, które sterowane są przez program SPS
  • Przeprowadzanie kolejnych operacji odbywa się automatycznie za pomocą pojedynczych stacji roboczych, bez start czasu, dokładnie według wymiaru i wprowadzonej funkcji. Dzięki temu uzyskuje się wysokie prędkości produkcji, przy jednoczesnym zachowaniu bardzo dużej dokładności wymiarowej.
  • Wprowadzanie odpowiednich funkcji, a także wymiarów odbywa się za pomocą komputera przemysłowego z ekranem dotykowym. Powtarzające się zlecenia (programy) można zapisywać w pamięci komputera.
  • Aktualny status maszyny, a także wprowadzony program są wyświetlane i monitorowane na kolorowym ekranie dotykowym. Umożliwia to operatorowi maszyny prostą obsługę i ciągłą kontrolę poszczególnych funkcji.